CÚ HÍT MỚI CHO LÀN GIẢI TRÍ HOA NGỮ

70

Nếu ai đã và đang xem NHÂN SINH NẾU LẦN ĐẦU GẶP GỠ do Hàn Đông Quân và Tôn Di đóng thì ắc hẳn sẽ suýt soa cho cái kết của hai nhân vật chính này. Dù sao thì vẫn cảm ơn tác giả và nhà sản xuất phim đã đem đến cho người xem một tác phẩm tuyệt vời, cho dù kết thúc có bi thương đến đâu đi chăng nữa, mình tin rằng sự thành công của tác phẩm đẫ được khẳng định. Bản thân mình cũng không muốn xem kết thúc bi thảm này.

5 (100%) 3 votes